Kapanan seçmeli derslerin yerine yeni ders seçme işlemi ( 08-09 Şubat 2018 )

Yayınlanma Tarihi: 07-02-2018

Fakültemizin Değerli Öğrencisi,

Web kayıt sonrasında kapanan seçmeli dersler 08 Şubat 2018 tarihinde www.eng.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Web kayıtta seçilen bir seçmeli dersin kapanması durumunda, o dersi seçen öğrenciler, kapanan seçmeli dersin yerine yeni ders seçme işlemini 08-09Şubat 2018 tarihleri arasında aşağıdaki linklerden ulaşılarak ilgili formlar ile Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna başvurarak yapacaklardır.

Kapanan Dersin;

Bölüm Seçmeli dersi olması durumunda; öğrencilerin Bölüm Başkanlıklarına başvurmaları, Bölüm Seçmeli ders formunu onaylatıp Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri,

ftp://ftp.deu.edu.tr/muhendis/formlar/ogrenci_isleri/kapanan_secmeli_ders_yerine_ders_secme_formu.docx

Sosyal Seçmeli veya Teknik Seçmeli ders olması durumunda; öğrencilerin Dekanlık öğrenci işleri bürosuna, Kapanan Sosyal ve Teknik Seçmeli Ders Yerine Ders Seçme Formu ile başvurmaları gerekmektedir.

ftp://ftp.deu.edu.tr/muhendis/formlar/ogrenci_isleri/kapanan_sosyal_teknik_secmeli_ders_yerine_ders_secme_formu_ver2.docx

Bilgilerinizi rica ederim.

Doç.Dr. Yusuf YEŞİLCE

Dekan Yardımcısı