Ön şartlar ile ilgili 6. maddesinin 5. Fıkrası değiştirilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

Fakültemizin Değerli Öğrencisi,

Üniversitemiz Senatosu’nun 29.12.2015 tarih ve 451-03 sayılı kararı ile “Fakültemiz
Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” nın ön şartlar ile ilgili 6. maddesinin 5.
Fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre; bir derse ön şart olan ders veya dersler
başarılmış olmadıkça o ders alınamayacaktır.

Söz konusu karar, Fakülte Kurulu’nun 17 Mayıs 2016 tarihli toplantısında görüşülmüş
olup, bu uygulamanın 2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren
uygulanmasına karar verilmiştir.

Doç.Dr. Görkem AKINCI
Dekan Yardımcısı

İlan Tarihi: 06 Haziran 2016