Seçmeli Dersler Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 09-03-2018

Fakültemizin Değerli Öğrencisi

Başarısız olunan seçmeli derslerin transkriptlerden çıkarılması ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun 07.03.2018 tarihli oturumunda;

a) Başarısız olunan seçmeli derslerin transkriptlerden çıkarılması için en geç derslerin başlangıcından itibaren derslerin kesildiği güne (ilgili dönemin derslerinin yapıldığı son gündür. Bu süreye final ve bütünleme sınav tarihleri dahil değildir.) Kadar bir dilekçe ile Dekanlığımıza başvurmaları durumunda; Fakülte Kurulu kararı çerçevesinde başarısız seçmeli derslerin transkriptlerinden çıkarılabileceğine,

b) Yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvuru işlemini yapmayan öğrencilerin bu haklardan yararlanamayacağına,

c) Sorumlu oldukları Sosyal Seçmeli/Teknik Seçmeli/Bölüm Seçmeli ders kredilerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın (kayıt yenileme tarihleri hariç), dilekçe ile Dekanlığımıza başvurmaları durumunda daha önce alıp başarısız oldukları aynı türdeki tüm seçmeli derslerin transkriptlerinden çıkarılmasına,

d) Sorumlu oldukları Sosyal Seçmeli/Teknik Seçmeli/Bölüm Seçmeli ders kredilerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin daha önce alıp başarısız oldukları, aynı türdeki tüm seçmeli derslerin transkriptlerinden çıkarılması başvurularını, kayıt yenileme tarihleri sonrasında yapan öğrencilere yeniden kayıt hakkının verilmemesine,

karar verilmiş olup tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Dekan V.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast