Fakülte Hakkında

Fakültemiz, alanlarında uzman ve deneyimli eğitim-öğretim kadrosu ile yıllardır yoğun eğitim-öğretim dönemlerini başarılı bir şekilde yürütmekte, Ülkemize kamu ve özel sektör kuruluşlarına kolaylıkla uyum sağlayabilen donanımlı mühendisler yetiştirmektedir.

Mühendislik eğitiminde çağın gereksinimlerini yakalamanın ve sürekli gelişimin öneminin farkında olan Fakültemiz, neredeyse başından itibaren ülkemizdeki mühendislik eğitim programları akreditasyon çalışmalarının içinde olmuş; eğitim programlarının akreditasyonunu sağlamak ve devam ettirmekle kalmayıp önemli sayıdaki öğretim üyesi ile değerlendirici olarak ve deneyimlerini diğer üniversitelerle paylaşarak mühendislik programlarının akreditasyon sürecine katkıda bulunmuştur ve bulunmaktadır. Bu kapsamda Fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Lisans Eğitim Programları Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca Fakültemiz mezun olan öğrencilerimize, Diplomalarıyla birlikte ücretsiz olarak Diploma Eki vermektedir. Diploma Eki belgesi, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkesçe anlaşılır formatta bilgi sağlan bir formda diploma derecelerinin uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını kolaylaştırmaktadır.

 

Misyonumuz

Bilimsel ve özgün araştırmalar yaparak ve sonuçlarını yayarak, evrensel bilimi ilerleten katkılar yapmak. Çevre ve toplum bilinci yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmek. Eğitim, bilim ve araştırma alanlarında, etkin görevler üstlenerek ulusal aydınlanmaya ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına ilerletici katkılar yapmak. Fakültenin tüm paydaşları ile ortak bir akıl oluşturarak, eğitim ve ülkemizin uluslararası rekabet edebileceği öncelikli araştırma alanlarında, sürekli yenilikçi ve atılımcı bir görev üstlenmek. Mühendislik alanında, ülke genelinde ve Ege Bölgesi özelinde toplum, sanayi ve devletin tüm bileşenlerinin gereksinmelerine yanıt vermek ve onların aydınlanmasında ve yapılanmasında öncülük etmek. 

 

Vizyonumuz

Çevreye duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından tam gelişmiş bir anlayış içerisinde, mühendisliğin tüm dallarında, evrensel ölçülerde mükemmel bir eğitim, bilim ve araştırma kurumu olmak.