Taşınır Kayıt Kontrol

Birim Yöneticisi (Sivil Savunma Sorumlusu)
Haluk Dağdevir
haluk.dagdevir@deu.edu.tr
301 7237

İbrahim Akkuş
i.akkus@deu.edu.tr
301 7237

Adnan Dönmez (Depo)
adnan.donmez@deu.edu.tr
301 7599


Formlar için tıklayınız