Yönetim Kurulu

DEKAN 
Prof.Dr. Çınar Emine YENİ
cinar.yeni@deu.edu.tr

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
yildirim.ertutar@deu.edu.tr

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
nurdan.buyukkamaci@deu.edu.tr

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
Prof.Dr. Zeki KIRAL
zeki.kiral@deu.edu.tr

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Doç. Dr. Damla GÜRKAN KUNTALP
damla.kuntalp@deu.edu.tr

MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI
ahmet.deliormanli@deu.edu.tr

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Yard. Doç. Dr. Bahadır UYULGAN
bahadir.uyulgan@deu.edu.tr