Yönetim

Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
DEKAN V.
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK
DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr. Yusuf YEŞİLCE
DEKAN YARDIMCISI
Zafer Yılmaz ŞAYIR
FAKÜLTE SEKRETERİ