2018/2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Yayınlanma Tarihi: 10-09-2018

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2018/2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

2018/2019 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Pdf Metni için Tıklayınız

KAYIT BAŞLANGIŞ TARİHİ

17 Eylül 2018 saat 10:00

KAYIT BİTİŞ TARİHİ

21 Eylül 2018 saat 17:30

Kayıt yenileme işlemleri http://kayit.deu.edu.tr adresinden, öğrenci numarası ve şifre yazılarak yapılacaktır.

Aktif Eğitim öğrencileri ile Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin İkinci Öğretim programlarında kayıtlı olan ancak eğitimlerine normal öğretimde devam eden 4. sınıflarda okuyan 2011 yılı öncesi girişli öğrencilerin, ders kayıtları elden yapılacaktır. Bu öğrencilerimiz kayıtlarını 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşlerinden ders kayıt formu alarak Bölüm Başkanlıklarında yapabileceklerdir. 2011 yılı ve sonrası kayıtlanan Maden ve Jeoloji Mühendisliği İkinci Öğretim öğrencileri kayıtlarını WEB üzerinden yapacaklardır.

Makina Mühendisliği Bölümünde 2. 3. ve 4. sınıf ders kayıtları serbest şube olarak yapılacaktır. Derslerde kontenjan uygulanacaktır.

İnternet olanağı bulunmayan öğrencilerimiz Fakültemiz Tınaztepe yerleşkesindeki bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabileceklerdir.

Belirtilen tarihlerde ders kaydı yaptırmayan öğrenciler 24-27 Eylül 2018 tarihlerinde yazılı olarak başvurup mazeretlerini belgelendirmek ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulması kaydıyla 01 – 03 Ekim 2018 tarihleri arasında mazeret kaydı yapabileceklerdir. Belgesiz ya da şehir dışında olmak, internet erişimi olmamak, unutmak vb. sebeplerle mazeret kaydı yapılmayacaktır.

HARÇ VE KÜTÜPHANE BORCU

Normal Öğretim (gündüz) programlarına 2018-2019 öğretim yılında Fakültemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler katkı paylarını ödemeyeceklerdir. İkinci Öğretim (İ.Ö) programlarına 2018-2019 öğretim yılında yeni kayıt hakkı kazanan ve halen öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler katkı paylarını ödeyeceklerdir.

Öğrencilerinin yatırmak zorunda oldukları harç miktarları Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine yatırılabilecektir. Harç veya Kütüphane borcu bulunan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

DANIŞMAN KAYIT ONAYI

Öğrencinin kaydının geçerli olabilmesi için ders kaydının danışmanı tarafından onaylanması gerekmektedir.

Kaydı DANIŞMANI tarafından reddedilen öğrencilerin tekrar kayıt ekranına girerek kayıt işlemini yenilemeleri gerekmektedir.

Kayıtları onaylanan veya reddedilen öğrenciler bu bilgileri kayıt ekranından göreceklerdir. Bu nedenle kaydınızın geçerli olabilmesi için onaylandı mesajınızı kayıt ekranınızda görene kadar kayıt ekranınızı takip ediniz.

Ders kaydını tamamlayan ancak yeniden kayıt yapmak isteyen öğrenciler web üzerinden yeniden kayıt yapabilirler. Bu durumda; önceki kayıtta seçilen dersler yeni kayıtta da seçili gelecektir. Ders değişiklikleri yapıldıktan sonra kaydın yeniden Danışman tarafından onaylanması zorunludur.

 

 

DERS EKLEME VE BIRAKMA

Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, yarıyılın ilk haftası içinde (24 Eylül 2018 saat 13:00 ile 26 Eylül 2018 saat 17:30 arası) ders saatleri toplamı “Alınabilecek Ders Sayısı” başlığında belirtilen toplam saati geçmemek koşuluyla, en fazla bir (1) ders ekleme ve/veya bir (1) ders bırakma değişikliği yapabilir. Ders ekleme veya ders bırakma işlemleri yine web kayıt üzerinden yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtlarının Danışmanları tarafından yeniden onaylanması gerekmektedir.

KAPANAN SEÇMELİ DERSLERİN YERİNE YENİ SEÇMELİ DERS SEÇME

Kapanan seçmeli dersler 27 Eylül 2018 saat 11:00’da www.eng.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Web kayıtta seçilen bir seçmeli dersin kapanması durumunda, o dersi seçen öğrenciler, kapanan seçmeli dersin yerine yeni ders seçme işlemini  27 – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıdaki linklerden ulaşılarak ilgili formlar ile Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna başvurarak yapacaklardır.

Kapanan Dersin;

Bölüm Seçmeli dersi olması durumunda;öğrencilerin Bölüm Başkanlıklarına başvurmaları, Kapanan Seçmeli Ders Yerine Ders Seçme Formunu onaylatıp Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri,

Sosyal Seçmeli veya Teknik Seçmeli ders olması durumunda; öğrencilerin Dekanlık öğrenci işleri bürosuna, Kapanan Seçmeli Ders Yerine Ders Seçme Formu ile başvurmaları gerekmektedir. (Bölüm Başkan Yardımcısına onaylatılması gerekmemektedir.)

ftp://ftp.deu.edu.tr/muhendis/formlar/ogrenci_isleri/kapanan_secmeli_ders_yerine_ders_secme_formu_05_09_2018_.docx

SOSYAL SEÇMELİ DERS KAYDI

Öğrencilerimizin mezun olmak için almak zorunda oldukları Teknik Olmayan Sosyal Seçmeli Derslere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Kayıt işlemlerinizi bu bilgilere göre uygun olacak biçimde tamamlamanız gerekmektedir.

  1. Öğrenciler, öğrenimleri süresince Sınıftan itibaren istenilen gruptan olmak üzere toplam 2 adet sosyal seçmeli ders almak zorundadırlar.
  2. Başarısız olunan sosyal seçmeli ders yerine başka bir sosyal seçmeli ders alınabilir. Bu durumda; dönem başladıktan sonra derslerin son bitim tarihine kadar (yarıyıl sonu sınavlarından önce) dilekçe ile Dekanlığımıza başvurulması durumunda kayıt yaptırılan sosyal seçmeli ders adedi kadar daha önce alıp başarısız olunan sosyal seçmeli dersler transkriptlerden çıkarılacaktır.
  3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri sadece İngilizce açılmış dersleri alabilirler. Ayrıca Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü %30 İngilizce Programında öğrenim gören öğrenciler almak zorunda oldukları 4 kredi Sosyal seçmeli dersin 2 kredisini İngilizce açılan derslerden almak zorundadırlar.
  4. Sosyal seçmeli ders havuzu 4 gruptan oluşur. Bilgi ve ders programına http://www.eng.deu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TEKNİK SEÇMELİ DERS KAYDI

Öğrenciler, öğrenimleri süresince 6. Yarıyıldan itibaren 1 adet teknik seçmeli ders almak zorundadırlar.

Başarısız olunan teknik seçmeli ders yerine başka bir teknik seçmeli ders alınabilir. Bu durumda; dönem başladıktan sonra derslerin son bitim tarihine kadar (yarıyıl sonu sınavlarından önce) dilekçe ile Dekanlığımıza başvurulması durumunda kayıt yaptırılan teknik seçmeli ders adedi kadar daha önce alıp başarısız olunan teknik seçmeli dersler transkriptlerden çıkarılacaktır.

Bilgi ve ders programınahttp://www.eng.deu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KAYIT YENİLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE KOŞULLAR

DERS TEKRARI

Tüm öğrenciler, tekrarlayacakları derslerde devam koşulunu ve dersle ilgili diğer koşulları (Fakültemiz Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları 20. maddenin (a), (b), (c) bentleri) yerine getirmek zorundadırlar. Alt yarıyıllara ait bir dersten başarısız kalındı ise, kayıt ekranına o ders seçili olarak gelmektedir.

ÖRGÜN – İKİNCİ ÖĞRETİMDEN DERS ALABİLME KOŞULU

Haftalık ders saatinin teorik kısmında %70, Uygulama kısmında %80’ine devamı engelleyecek şekildeki ders çakışmalarında, örgün öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de örgün öğretimden olmak üzere en fazla iki ders alabilir. (İkinci öğretimde öğrenim görüp, seçmeli dersleri örgün öğretimde açılan öğrencilerin seçmeli ders kaydı sırasında bu kural uygulanmaz)

DERS EKLEME VE BIRAKMA

Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, yarıyılın ilk haftası içinde ders saatleri toplamı “Alınabilecek Ders Sayısı” başlığında belirtilen toplam saati geçmemek koşuluyla, en fazla bir (1) ders ekleme ve/veya bir (1) ders bırakma değişikliği yapabilir. Ders ekleme veya ders bırakma işlemleri yine web kayıt üzerinden yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtlarının Danışmanları tarafından yeniden onaylanması gerekmektedir.

ALINABİLECEK DERS SAYISI

Öğrencilerin haftalık ders yükü üst sınırı olan 26 saatin üzerinde derse kayıtlanmasına program izin vermeyecektir. Ders tekrarlama veya dersi yeniden alma durumunda olan öğrenciler ders yükü üst sınırına ilave olarak +2 ders daha alabileceklerdir. Haftalık ders yükünün danışman tarafından fazla bulunması durumunda öğrencinin kaydı reddedilerek, (web kayıt ekranında bu durum öğrenciye bildirilecektir) öğrencinin tekrar kayıt yapması istenebilir. Alınan ders saatleri öncelikle alt yarıyıllardan başarılmamış dersler olmak üzere, öğrencinin seçim sırasına göre belirlenmektedir. Daha fazla ders alabilmek için öncelikle düşük saatli derslerden başlayarak seçim yapılabilir. Örneğin Bitirme Projesi ders saati 6 olduğundan, bu ders en son seçilmelidir.

ÖN ŞARTLI DERSLERE KAYITLANABİLME

Eğitim-öğretim programlarında belirtilen, bir derse ait önşart koşulları sağlanmadıkça o ders alınamaz. Ön şartlı bir dersi alabilmek için ilgili derse önşart olan ders veya dersleri başarmak,yani en az ”DD” almak gerekir.

DERS TEKRARI VE ÜST SINIFTAN DERS ALMA

Öğrenciler, bulundukları yarıyıla kadar olan öncelikle başarısız ve alt yarıyıllara ait dersler olmak üzere, dersleri alabilirler. Bunun yanı sıra genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile alıp da başarılı olduğu dersleri de tekrar alabilirler.

Ayrıca; bulunduğu yarıyıl itibariyle öğretim planında yer alan tüm dersleri almış, başarmış ve genel not ortalaması en az 2,50 olan İkinci sınıf ve üstündeki öğrenciler bir üst sınıftan en fazla bir (1) ders, genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler ise bir üst sınıftan en fazla iki (2) ders alabilirler.

 

YENİ DERSE KAYITLANABİLME – 1.80 NOT ORTALAMASI ŞARTI

Bir öğrencinin daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibariyle en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir. Ancak, bu şart Bölüm Eğitim programında yer alan 1. ve 2. yarıyıl dersleri ile ortak zorunlu derslerden olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri ile Fakültemiz Teknik Olmayan Sosyal Seçmeli Dersleri ile Teknik Seçmeli Derslerde ve stajlarda uygulanmaz.

 

 

BİTİRME PROJESİNE KAYIT YAPTIRABİLME KOŞULLARI

Bir öğrencinin bitirme projesine kayıt olabilmesi için Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri ile tüm seçmeli dersler hariç, altıncı yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm derslerden en çok iki tanesi dışında başarılı olması ve bitirme projesine önşart olan derslerin başarılması şartı aranır.

BÖLÜM SEÇMELİ DERS KAYDI

Web üzerinden seçmeli derslere kayıtlar tüm bölümlerimizde kontenjan sistemine göre yapılacaktır. Bölümler tarafından belirlenen kontenjanın dolması durumunda o seçmeli derslere kayıt alınmayacaktır.

Öğretim planında belirtilen seçimlik ders saatinden/kredisinden daha fazla sayıda derse kaydını yaptıran öğrenciler o derslerin sorumluluğunu da üstlenmiş olurlar.

Başarısız olunan seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alınabilir. Bu durumda; dönem başladıktan sonra derslerin son bitim tarihine kadar (yarıyıl sonu sınavlarından önce) dilekçe ile Dekanlığımıza başvurulması durumunda kayıt yaptırılan seçmeli ders adedi kadar daha önce alıp başarısız olunan seçmeli dersler transkriptlerden çıkarılacaktır.

 

 

240 AKTS ŞARTI

 

2012-2013 öğretim yılından itibaren 1. Sınıfa başlayan öğrenciler, mezun olabilmek için 240 AKTS tamamlamak zorundadırlar.

Anılan tarihten daha önce kayıtlı olan öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 240 AKTS tamamlamaları gerekmemektedir. Ancak; “Diploma Eki” almak isteyen mezuniyet durumundaki öğrencilerimiz, 240 AKTS işyükünü tamamlamaları gerektiği için, eksik kalan ders kredisini, Bölüm seçmeli dersleri alarak tamamlayabilirler.Bu durumdaki öğrenciler fazladan alacakları seçmeli dersleri için danışmanları ile görüştükten sonra Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine başvurmalıdırlar.

 

SIK SORULAN SORULAR

  • Birinci sınıf öğrencileri ders kayıt işlemi yapacaklar mı?

Evet. 1. Sınıf öğrencileri de web kayıttan kayıt yapmak zorundadırlar.

  • Kayıtta sorun yaşıyorum. Öğrenci İşlerine ulaşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Bürosu telefonlarının yoğun olması nedeniyle ulaşmanız güçtür. Ayrıca sistemdeki yoğunluk nedeniyle bazı durumlarda çalışanların anında cevap vermesi mümkün olamamaktadır. Sorunlarınıza en kısa zamanda cevap alabilmek için lütfen e-posta yolunu kullanınız. Sorunlarınızı kayit_muhendislik@deu.edu.tradresine bildirebilirsiniz.

  • Kaydımı tamamladım ancak danışman hocam henüz incelemedi. Ne yapmam gerekiyor? Onay işlemi yapılmayan kayıtlar kabul edilir mi?

      Kayıt yenileme işlemlerinin geçerli olması için kayıtların danışman öğretim üyeleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Kaydınızın onaylanmaması durumunda Danışmanınız ile görüşmeniz gerekmektedir.

  • Başarısız olduğum bir seçmeli dersi tekrarlamak zorunda mıyım?

      Hayır. İstenirse,başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

 

 

  • Çakışan dersleri alabilir miyim?

      Derslerin teorik saatlerinin %70’ine, uygulama saatlerinin ise %80’ine devam etmek mecburidir. Bu sınırlar içinde olmak kaydı ile çakışan derslere kayıt yapılabilir. Devam zorunluluklarını yerine getiremeyecek oranda çakışmalarda ise çakışan dersler birlikte alınamaz. Eğer derslerin bir saatleri bile çakışırsa, o derslerin eşleniklerinin (şubeleri veya başka bölümlerde olan eşdeğer dersler) olması durumunda çakışma ekranının alt tarafında gösterilir. Dersin diğer şubesini seçerek veya dersi eşdeğer ders ile değiştirerek çakışma sorunu giderilebilir. Bir derse ait diğer şubelerin yada eşleniklerinin gösterilmemesi, diğer şubelerin veya eşleniklerin olmadığı anlamına gelir.

  • Almak istediğim seçmeli derste kontenjan dolu görünüyor.Kayıt olabilir miyim?

Hayır. Kontenjanı dolan derslere kayıt yapılamaz.

 

Pdf Metni için Tıklayınız

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast