Maden Mühendisliği Bölümü sınav programı değişikliği hk.

Yayınlanma Tarihi: 08-11-2019

Fakültemizin Değerli Öğrencisi,

Maden Mühendisliği Bölümü’nün 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi sınav programında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

Maden Mühendisliği Bölümü’nde yürütülmekte olan “MDN 3337 Katı Sıvı Ayrımı” dersinin arasınav tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Dersin Adı Sınav

MDN 3337 Katı Sıvı Ayrımı

Eski Sınav Tarihi Arasınav 12.11.2019 Saat: 15:00

Yeni Sınav Tarihi Arasınav 10/12/2019 Saat:15:00

Ayrıca

Maden Mühendisliği Bölümü’nde yürütülmekte olan “MDN 3331 Madencilik Operasyonlarının Tasarımı” ve “ MDN 3305 Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirilmesi”

derslerinin 2.arasınav tarihi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Dersin Adı Sınav Sınav Tarihi

MDN 3331 Madencilik Operasyonlarının Tasarımı 2.arasınav 17/12/2019 saat: 13:00

MDN 3305 Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirilmesi 2.arasınav 10/12/2019 Saat: 15:00

Sınav programının son hali:

Sınav Programları

bağlantısındadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

Dekan

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast