Yönetmelikler


Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ( Üniversite Senatosunun  27.08.2019 tarih ve 515-7 sayılı kararı ) 

ÇAP (Çift Anadal Prog.) Yönergesi ( Üniversite Senatosu’nun 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/10 sayılı kararı ) 

Yaz Öğretimi Uygulama Esasları ( Üniversite Senatosu’nun 30 Nisan 2013 tarih ve 413/14 sayılı kararı ) 

Yandal Programı Yönergesi ( Üniversite Senatosu’nun 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/10 sayılı kararı ) 

Yatay Geftp://ftp.deu.edu.tr/muhendis/yonetmelik/Yatay_Gecisler.pdfçişler ( Üniversite Senatosu’nun 10 Mayıs 2016 tarih ve 458/06 sayılı kararı ) 

Dikey Geçişler ( Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676 ) 

Disiplin Yönetmeliği ( Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28388 ) 

DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi ( Üniversite Senatosu’nun 23 Mayıs 2017 tarih ve 474/18 sayılı kararı ) 

Staj Yönergesi ( Üniversite Senatosu’nun 20.03.2018 tarih ve 483/13 sayılı kararı )

MAK-1021 Atolye Egitimi Dersi Uygulama Esaslari ( Endüstri, Makina, Metalurji ve Malzeme , Tekstil Mühendisliği Böl. öğrencileri için )


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast