Taşınır Kayıt Kontrol

Birim Yöneticisi (Sivil Savunma Sorumlusu)
Haluk Dağdevir
haluk.dagdevir@deu.edu.tr
301 7237

İbrahim Akkuş
i.akkus@deu.edu.tr
301 7237

Ali Hakan Yıldırım

hakan.yildirim@deu.edu.tr

301 72 37

Adnan Dönmez (Depo)
adnan.donmez@deu.edu.tr
301 7599


Formlar için tıklayınız


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast