Misyon


Bilimsel ve özgün araştırmalar yaparak ve sonuçlarını yayarak, evrensel bilimi ilerleten katkılar yapmak. Çevre ve toplum bilinci yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmek. Eğitim, bilim ve araştırma alanlarında, etkin görevler üstlenerek ulusal aydınlanmaya ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına ilerletici katkılar yapmak. Fakültenin tüm paydaşları ile ortak bir akıl oluşturarak, eğitim ve ülkemizin uluslararası rekabet edebileceği öncelikli araştırma alanlarında, sürekli yenilikçi ve atılımcı bir görev üstlenmek. Mühendislik alanında, ülke genelinde ve Ege Bölgesi özelinde toplum, sanayi ve devletin tüm bileşenlerinin gereksinmelerine yanıt vermek ve onların aydınlanmasında ve yapılanmasında öncülük etmek. 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast