Belge/Form

Öğrenci İşleri Birimi Formlar

 1. BÖLÜMLERARASI ÇİFTANADAL / YANDAL BAŞVURU FORMU
 2. DERS KAYIT FORMU
 3. DERS MUAFİYET İSTEK FORMU
 4. MAZERET SINAVINA GİRME İSTEMİ FORMU
 5. MEZUNİYET BELGESİ İSTEK FORMU
 6. NOT DÜZELTME FORMU
 7. STAJ BİLGİ FORMU (5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA STAJ YAPAN ÖĞR. AİT)
 8. STAJ SİCİL FORMU
 9. YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
 10. İLİŞİK KESME BELGESİ
 11. TEK DERS FORMU
 12. MEZUN ÖĞRENCİ BELGE İSTEKLERİ
 13. İKİNCİ NÜSHA DİPLOMA BAŞVURU FORMU
 14. KAPANAN SEÇMELİ DERS YERİNE DERS SEÇME FORMU
 15. AKTS ARTTIRIMI İÇİN DİLEKÇE

BAŞARISIZ SEÇMELİ DERS SİLDİRME DİLEKÇESİ
DİPLOMA KAYBI
KAYIT  SİLDİRME  FORMU
KURUMLAR ARASI  YATAY  GEÇİŞ  BAŞVURU  FORMU
MAZERET SINAVINA BAŞVURU DİLEKÇESİ
MÜHENDİSLİK NOT DÜZELTME FORMU
ÖĞRENİME ARA VERME DİLEKÇESİ (HAK DONDURMA)
TEK DERS DİLEKÇESİ


Özlük İşleri Birimi Formlar

 1. YURTİÇİ-YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FORMU (F_ÖZ 14) (GÜNCELLEME: 10 ŞUBAT 2015)
 2. FAKÜLTEMİZ YAZIŞMA KODLARI
 3. 31.MAD.DERS GOREVLENDIRME FORMU (BOLUM_DERSLERİ_İCİN)
 4. 31.MAD.DERS GOREVLENDIRME FORMU (SECMELİ_DERSLER_İCİN)
 5. DOÇENT ÜNVANINI ALANLAR İCİN ÖRNEK DİLEKÇE
 6. DOÇENTLİK SINAVLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN PROFESORLUK FORMU
 7. DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI
 8. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATANMA BAŞVURU DİLEKÇESİ (son güncelleme:27.12.2016)
 9. EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 10. HASTALIK NEDENİYLE GÖREV YERİNDEN AYRILIŞ FORMU
 11. İLAN EDİLEN PROF_DOC_YRDDOC_KADROLARININ JURI LISTESI
 12. İLİŞİK KESME FORMU (GÜNCELLEME:08 ŞUBAT 2017)
 13. İZİN_İSTEĞİ VE ONAYI (DIS_KAYNAKLİ_FORM_DMO)
 14. MAL BİLDİRİMİ FORMU
 15. RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 16. RESMI_YAZISMALARDA_UYGULANACAK_ESAS_VE
 17. SAATLIK IZIN FORMU(F.OZ.08)
 18. SORUSTURMA_RAPORU_(FEZLEKE)_FORMU_(F.OZ.09)
 19. YOK_BURSUYLA_GOREVLENDİRİLECEK_OGR_UYELERİ_İCİN_DOLDURULACAK_FORM
 20. YOK_KADRO_TALEP_FORMU
 21. ARAÇ TALEP FORMU
 22. ONARIM İSTEMİ – İŞ EMRİ FORMU (İDARE AMİRLİĞİ)

Personel Mali İşler Birimi

 1. DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU
 2. FİNAL SINAV ÜCRETİ FORMU
 3. HAVALE DİLEKÇESİ
 4. YOLLUK BİLDİRİMİ
 5. AİLE YARDIMI VE DURUMU BİLDİRİMİ
 6. MESAİ ÇİZELGESİ
 7. TEKNİK GEZİ KATILIM LİSTESİ

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Formlar

 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE TESLİM TUTANAĞI
 2. DEMİRBAŞ EŞYA İÇİN GEÇİCİ TESLİM ALMA SENEDİ
 3. DEMİRBAŞ SAYIM TUTANAĞI
 4. MALZEME TAKİP FORMU
 5. MALZEME TESLİM TUTANAĞI
 6. SATINALMA TUTANAĞI
 7. MALZEME İSTEK FORMU (Ms-Excel)
 8. TONER DOLUMU TALEP FORMU