Burs Başvurusu


Başvuru ve Değerlendirme İçin Koşullar ve Doldurulması Gereken Başvuru Formu (Form için Tıklayınız)

– Nüfus Müdürlüğünden alınmış ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge olup bu belge anne veya baba adına alınmalıdır.)

– Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ‘Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ (e-devlet’ten alınabilir) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır)

– “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet’ten alınabilir.)

– Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

– Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: 

  • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu ( Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’den alabilir),
  • Serbest çalışan anne-baba için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet’ten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu  da eklenmelidir.)
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmadığına/kaydı olmadığına dair belge (e-devlet’ten      alınabilir), (4A, 4B, 4C)
  • Çiftçilikle uğraşan anne-baba için Ziraat Odasından Gelir Durum Belgesi,
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet’ten alınabilir),
  • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet’ten alınabilir),
  • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.

– Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

– Anne ve baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerini de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast